De inhoud van de website is zorgvuldig samengesteld. Juffrouw Splinter kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, de juistheid en de inhoud van de informatie.

Juffrouw Splinter is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of het niet duidelijk overeenkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van Internet.

De website is eigendom van Juffrouw Splinter. Het is niet toegestaan om de website, of gedeeltes daarvan, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Juffrouw Splinter.

Facebook